Ail Weithdy Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle

Cartref > Newyddion > Ail Weithdy Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle

Pleser oedd cael dychwelyd i Ysgol Dyffryn Nantlle heddiw i gynnal yr ail weithdy gyda disgyblion cynradd Blwyddyn 6 dalgylch Dyffryn Nantlle a disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Dyffryn Nantlle. 

Cafwyd diwrnod prysur a hwyliog o ddawnsio, actio a sgriptio o dan arweiniad Manon Wyn Williams, Mari Elen, Iwan Charles, Gwion Aled, Elan Elidyr a Lowri Cêt. Diolch i bob un ohonynt am gynnal y gweithdai.

Bydd y gweithdy olaf o dri yn cael ei gynnal ar y 1af o Orffennaf. 

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Ail Weithdy Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar
Ail Weithdy Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle
 
 
 • Ail Weithdy Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle
 • Ail Weithdy Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle
 • Ail Weithdy Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle
 • Ail Weithdy Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle
 • Ail Weithdy Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle

Pob newyddion