Gweithdy Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle

Cartref > Newyddion > Gweithdy Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle

Braf iawn oedd cynnal gweithdai gyda disgyblion cynradd Blwyddyn 6 dalgylch Dyffryn Nantlle disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Dyffryn Nantlle heddiw.

Cafodd pawb ddiwrnod prysur iawn drwy gymryd rhan mewn nifer o weithdai amrywiol.

Diolch i Mared Llywelyn Williams, Mari Elen, Gwion Aled, Iwan Charles, Lowri Cêt ac Elan Elidyr am gynnal y gweithdai. 

Dyma'r cyntaf o dri diwrnod byddwn yn gynnal fel rhan o anwytho'r plant o'r cynradd i'r uwchradd. Bydd yr ail ddiwrnod ar y 29ain o Ebrill a'r olaf ar y 1af o Orffennaf. 

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Gweithdai Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar
Dyffryn Nantlle Elementary Schools Workshop
 
 
 • Dyffryn Nantlle Elementary Schools Workshop
 • Gweithdai Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle
 • Gweithdai Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle
 • Gweithdai Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle
 • Gweithdai Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle
 • Gweithdai Ysgolion Cynradd Dyffryn Nantlle

Pob newyddion