Marchnata a Gwefannau

Home > News > Archive > Marchnata a Gwefannau

(Welsh only)

Ymgynghorydd Marchnata

Teitl y Swydd: Ymgynghorydd Marchnata a Gwefannau Cymeithasol

Graddfa Cyflog: I'w drafod

Lleoliad: Gweithio o bell neu o gartref Theatr Bara Caws ar Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon yn ôl yr angen.

Oriau Gwaith: I'w trafod

 

Mae Cwmni Theatr Bara Caws wedi bod yn cyflwyno cynyrchiadau Cymraeg o bob math yng nghalon cymunedau Cymru ers dros 45 o flynyddoedd.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Ymgynghorydd Marchnata a Gwefannau Cymdeithasol ac felly'n chwilio am unigolyn sy'n meddu ar sgiliau marchnata, cyfathrebu, a threfnu rhagorol.

Dyma gyfle gwych (a phrin!) i'r ymgeisydd llwyddianus chwarae rhan yng ngham nesaf cyffrous y Cwmni unigryw yma.

Disgwylir i'r person a benodir ddechrau yn y swydd cyn gynted â phosib.

Mae gallu cyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

I fynegi diddordeb ac i dderbyn y swydd ddisgrifiad llawn, cysylltwch â Stephen drwy ffonio 01286 676 335, neu e-bost ar steve@theatrbaracaws.co.uk

Y dyddiad cau yw Mehefin 16, 2023.

All news