Ymddeoliad Hapus Linda

Home > News > Archive > Ymddeoliad Hapus Linda

December 2022

(Welsh only)

Ar ran teulu Bara Caws DIOLCH MAWR IAWN i Linda am bopeth mae hi wedi ei wneud dros y cwmni a dros y sector yn gyffredinol.

Mae wedi cyflawni gwaith amhrisiadwy ers 40 mlynedd – oddeutu 129 o sioeau! Mae wedi bod yn fraint.

Os ffrind, ffrind am byth.

image of Linda as a young woman and now

All news