Ymddeoliad Hapus Linda

Cartref > Newyddion > Archif > Ymddeoliad Hapus Linda

Rhagfyr 2022

Ar ran teulu Bara Caws DIOLCH MAWR IAWN i Linda am bopeth mae hi wedi ei wneud dros y cwmni a dros y sector yn gyffredinol.

Mae wedi cyflawni gwaith amhrisiadwy ers 40 mlynedd – oddeutu 129 o sioeau! Mae wedi bod yn fraint.

Os ffrind, ffrind am byth.

llun o Linda fel dynes ifanc ac yn y presennol

Pob newyddion