Cyfleoedd

Cartref > Amdanom > Cyfleoedd

Gweithwyr Llawrydd

Rydym yn awyddus i dderbyn CV gweithwyr llarwydd fyddai'n gallu gweithio i'r cwmni yn y dyfodol.

Os ydych yn weithiwr llawrydd yn y diwydiannau creadigol (actio, cyfarwyddo, coreograffi, dylunio set, gwisgoedd, technegol ayyb) cysylltwch ar e-bost yn cyflwyno eich hun ac atodwch CV i sylw: gwybodaeth@theatrbaracaws.co.uk

Byddwn yn cadw eich CV ar fas-data mewnol ac yn cysylltu pan fydd cyfleoedd i weithio hefo ni. Byddwn hefyd, gyda’ch caniatad, yn rhannu eich manylion gyda cwmniau eraill yn y maes pan fydd cyfleoedd posib yn codi.

Profiad gwaith

Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen: gwybodaeth@theatrbaracaws.co.uk