Cartref Newydd Bara Caws

Cartref > Newyddion > Archif > Cartref Newydd Bara Caws

Mae Bara Caws yn falch o gyhoeddi newyddion cyffrous yn hanes y cwmni, sef ein bod yn bwriadu symud i gartref newydd sbon yng nghanol pentref Penygroes, ger Caernarfon.

Sefydlwyd y Cwmni’n wreiddiol mewn cwt yng Ngholeg Normal Bangor yn 1976, cyn symud i uned ar Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon yn 1994. Erbyn hyn nid yw’r adeilad yn addas i bwrpas, ac er mwyn gwireddu ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol, rhaid sefydlu cartref newydd, ac ‘rydym wrth ein bodd i ni ddod o hyd i leoliad delfrydol, sef hen dafarn y Vic, Penygroes.

Mae hwn yn gyfle euraidd i ymgartrefu yng nghalon un o bentrefi Cymreicaf Cymru, ac edrychwn ymlaen at yr hyn allwn ni ei gyfrannu i ardal sy’n llawn bwrlwm cymunedol.

“Mae Dyffryn Nantlle 2020 wedi bod yn gweithio gyda’r gymuned a phobl ifanc i hyrwyddo’r celfyddydau yn yr ardal ers 2012,” meddai Ben Gregory, Uwch Swyddog Cymuned Grŵp Cynefin. “Os mae Theatr Bara Caws yn symud i Benygroes bydd hyn yn newyddion cynhyrfus iawn i’r pentref.”

Dywedodd Betsan Llwyd, Cyfarwyddwr Artistig Bara Caws, “Bydd yr adeilad newydd yn caniatáu i ni ymestyn ein darpariaeth bresennol, i weithredu’n fwy cymunedol fyth, ac yn cynnig lle i bawb o bob oed ddod at ei gilydd i rannu profiadau theatrig”.

‘Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru am addo 70% o’r gost o brynu’r adeilad, ond mae gofyn i ni godi’r 30% sy’n weddill.

Felly, heddiw, Mawrth laf 2019, ‘rydym yn lansio apêl arbennig iawn, ac yn gofyn yn garedig i’n cynulleidfaoedd dros Gymru gyfan chwarae rhan yn y fenter gyffrous yma. ‘Rydym yn anelu at godi

£30,000 dros gyfnod o 8 wythnos, ac yn ymbil yn daer arnoch i gyfrannu beth bynnag allwch chi at yr achos, er mwyn sicrhau parhad i’r gwasanaeth hollbwysig ac unigryw mae Bara Caws wedi ei gynnig ledled y wlad ers dros 40 mlynedd.

‘Rydym yn gobeithio’n fawr y bydd ffrindiau Bara Caws drwy Gymru gyfan yn ein helpu i gyrraedd y nod a sicrhau dyfodol diogel a llewyrchus i’r cwmni.  

Ewch i – Tudalen Apêl: Cartref Newydd i Bara Caws, neu os am ragor o wybodaeth cysylltwch â Mari ar 01286 675 869/ mari@theatrbaracaws.co.uk neu Linda ar 01286 676335/ linda@theatrbaracaws.co.uk. Byddwn hefyd yn mynd â blwch pwrpasol ar ein taith nesaf, Costa Byw (Mawrth 26-Ebrill 13) i dderbyn arian neu siec.

Pob newyddion