Dim byd ynni

Cartref > Newyddion > Archif > Dim byd ynni

Wrth i Theatr Bara Caws ddathlu’I ben-blwydd yn ddeugain oed eleni, y cynhyrchiad olaf i nodi’r dathlu yw Dim Byd Ynni gan Emlyn Gomer a fydd yn agor yn Eisteddfod Genedlaethol Môn fis Awst. Bydd pedwar perfformiad o’r ffars newydd hon yn yr Eisteddfod cyn iddi deithio ym Medi a Hydref eleni.

Y Cast: Rhian Blythe, Iwan John,  Rhodri Evan, John Glyn Owen, Christine Pritchard, Rhys Parry Jones

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

Eisteddfod Genedlaethol: 6 – 9 Awst – Theatr Fach y Maes – 7.30pm

Y Daith:

14 + 15 Medi – Galeri Caernarfon – 7.30pm

16 Medi – Theatr Twm o’r Nant, Dinbych – 7.30pm

19 Medi – Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog – 7.30pm

20 Medi – Neuadd Buddug, Y Bala – 7.30pm

21 Medi – Neuadd Llanegryn – 7.30pm

22 Medi – Neuadd Bentref Llanrwst – 7.30pm

26 Medi – Canolfan Dysgu Gydol Oes, Gartholwg – 7.30pm

27 Medi – Paget Rooms, Penarth – 7.30pm

28 Medi – Canolfan Celfyddydau Pontardawe – 7.30pm

29 Medi – Theatr y Gromlech, Crymych – 7.30pm

30 Medi – Neuadd Goffa Talybont – 7.30pm

3 Hydref – Pontio, Bangor – 7.30pm

4 Hydref – Neuadd Ogwen, Bethesda – 7.30pm

5 Hydref – Theatr Fach Llangefni – 7.30pm

7 Hydref – Neuadd Dwyfor, Pwllheli – 7.30pm

Pob newyddion