Mari Returns

Cartref > Newyddion > Archif > Mari Returns

Mae Mari Emlyn bellach wedi dychwelyd i’w swydd ar ôl ei chyfnod mamolaeth – llongyfarchiadau gwresog iddi hi a’r teulu bach ar enedigaeth Ela Emlyn.

Hoffai’r Cwmni ddiolch i Carys Tudor am ei gwaith wrth iddi gadw sedd Mari’n gynnes yn ei habsenoldeb, a rydym yn dymuno pob lwc iddi yn ei swydd newydd.

Pob newyddion