Gŵyl Ddrama Pencae

Cartref > Newyddion > Gŵyl Ddrama Pencae

Gŵyl Ddrama Pencae

Tridiau o gystadlu, cyflwyniadau a pherfformiadau

Capel Pencaenewydd

11 - 13 Gorffennaf, 2024

Nos Iau - Plant a Phobl Ifanc

Nos Wener - Noson Gymunedol

Nos Sadwrn - Drama gan Mewn Cymeriad (yn y Capel) a Noson 'Stand-Up' (yn Y Madryn)

Am ragor o wybodaeth, tocynnau neu ffurflen gais gystadlu cysylltwch â : gwylddramapencae@outlook.com

neu dilynwch dudalen Facebook 'Pencaenewydd'

Mewn cydweithrediad â Theatr Bara Caws

Pob newyddion