Aberhenfelen

Cartref > Sioeau > Archif > Aberhenfelen

gan Sara Anest, Mared Llywelyn ac Elan Grug Muse

Dewch i mewn, gadewch ofidiau efo’ch sgidiau budron wrth y drws – Yma efo ni yn Ynys Gwales melys fydd eich cwsg. Hidiwch befo, yma gwelwch chi eich ofnau’n cilio.

…ond ers i Rhiannon a’i hadar hudolus gael eu disodli gan Iolo Morganwg fel rheolwr sut le sydd ar yr ynys baradwysaidd erbyn hyn? Caiff 5 o Gymry ifanc, sydd newydd lanio ar Ynys Gwales am wythnos o wyliau, brofiadau arallfydol yng nghwmni rhai o gymeriadau mwyaf brith ein hanes.

Cynllun cyffrous dan arweiniad Bara Caws sy’n rhoi cyfle i ymarferwyr proffesiynol ifanc gynhyrchu sioe gyda chast Theatr Ieuenctid yr Urdd. Mae 3 chyfnod o ymarferiadau wedi eu cwblhau yn Llangrannog a byddwn yn cyfarfod unwaith eto ym mis Gorffennaf ar gyfer yr wythnos olaf gan berfformio 2 sioe yn Galeri Caernarfon ar 23 Gorffennaf, a 2 sioe yn yr Atrium Caerdydd ar 26 Gorffennaf.

Bydd y tocynnau’n mynd ar werth yn ystod Eisteddfod yr Urdd Caerdydd ar Mai 31.

Cyfarwyddo: Meilir Rhys

Coreograffi: Cêt Haf

Cyfansoddi: Ifan Siôn Davies a Rhodri Williams

Cynllunio: Erin Maddocks

Rheoli Llwyfan: Caryl McQuilling

Pob sioe