Brecshit

Cartref > Sioeau > Archif > Brecshit

Brêcshit

Mae teulu Doris Morris wedi bod yn ffarmio yn Bryn-Cwd-yr-Arian ers canrifoedd, ond yn dilyn Brexit mae wedi gorfod arall-gyfeirio. Bellach mae hi’n rhedeg clinig therapiwtig i bobl gyda bob math o broblemau.

A fydd hi’n llwyddo i gadw’r blaidd o’r drws ac i gadw ei hetifeddiaeth? Cawn weld!

Actorion/ Sgwennu:

 • Iwan Charles
 • Manon Elis
 • Llyr Evans
 • Gwenno Elis Hodgkins

Cyfarwyddo/ Sgwennu:

 • John Glyn Owen

This is a Welsh language production. An English Language Precis will be available.

 • Mawrth (01-05-18) Clwb Peldroed Caernarfon - 7.30, Theatr Bara Caws
 • Mercher (02-05-18) Clwb Peldroed Caernarfon - 7.30, Theatr Bara Caws
 • Iau (03-05-18) Neuadd Goffa Llanllyfni - 7.30, Hefina
 • Gwener (04-05-18) Clwb Rygbi, Blaenau Ffestiniog - 7.30, Liz
 • Sadwrn (05-05-18) Clwb Rygbi, Blaenau Ffestiniog - 7.30, Liz
 • Mawrth (08-05-18) Neuadd Oliver Jones, Dolywern - 7.30, Menter Iaith Wrecsam a Fflint
 • Mercher (09-05-18) Clwb Chwaraeon Madog, Porthmadog - 7.30, Robert Lewis
 • Iau (10-05-18) Clwb Chwaraeon Madog, Porthmadog - 7.30, Robert Lewis
 • Gwener (11-05-18) Neuadd Ogwen, Bethesda - 7.30, Neuadd Ogwen
 • Sadwrn (12-05-18) Neuadd Ogwen, Bethesda - 7.30, Siop Ogwen
 • Mawrth (15-05-18) Clwb Rygbi, Dinbych - 7.30, Siop Clwyd, Siop Elfair, Ruthun, Menter Iaith Dibnych
 • Mercher (16-05-18) Clwb Rygbi, Dinbych - 7.30, Siop Clwyd, Siop Elfair, Ruthun, Menter Iaith Dibnych
 • Iau (17-05-18) Clwb Rygbi, Llanrwst - 7.30, Gwyn Williams, Siop Bys a Bawd
 • Gwener (18-05-18) Neuadd Dwyfor, Pwllheli - 7.30, Swyddfa Docynnau
 • Sadwrn (19-05-18) Neuadd Dwyfor, Pwllheli - 7.30, Swyddfa Docynnau
 • Mawrth (22-05-18) Neuadd Glantwymyn, Machynlleth - 7.30, Menter Iaith Maldwyn
 • Mercher (23-05-18) DIM SIOE
 • Iau (24-05-18) Clwb Rhyddfrydwyr Canton, Caerdydd - 8.00, Theatr Bara Caws
 • Gwener (25-05-18) Theatr Gartholwg, Pentre'r Eglwys - 7.30, Swyddfa Docynnau
 • Sadwrn (26-05-18) Theart Gartholwg, Pentre'r Eglwys - 7.30, Swyddfa Docynnau
 • Mawrth (29-05-18) Neuadd Bentref, Cynwyd - 7.30, Delyth
 • Mercher (30-05-18) Clwb Wellmans, Llangefni - 7.30, Menter Iaith Môn
 • Iau (31-05-18) Clwb Wellmans, Llangefni - 7.30, Menter Iaith Môn
 • Gwener (01-06-18) Neuadd Buddug, Y Bala - 7.30, Siop Awen Meirion, Y Bala
 • Sadwrn (02-06-18) Neuadd Buddug, Y Bala - 7.30, Siop Awen Meirion, Y Bala
 • Poster Brecshit gyda dyddiadau sioeau

Pob sioe