Cariad yn Oes y Gin

Cartref > Sioeau > Archif > Cariad yn Oes y Gin

Comedi dywyll am brofiadau pâr ifanc, bohemaidd a gwrthryfelgar wrth iddynt geisio bywyd newydd, anturus.

Dilynwn eu taith ou cartrefi yng nghefn gwlad Cymru i ganol St. Giles yn underbelly' Llundain fawr. 

Comedi am ryddid sydd yma. Gofynnwn y cwestiwn: pa mor bell y dylem ni fynd i fynnu rhyddid, ac oes gennym nir hawl i rwystro rhyddid pobl eraill? Yn ystod oes o gyfnodau dan glo, cyfyngiadau a cholled, rydym i gyd yn profi ac yn archwilio ein perthynas â rhyddid, ac yn gofyn pwy syn haeddu rhyddid…a pwy sydd ddim?” (Chris Harris). 

Cast: Siôn Emyr a Mali ODonnell

Awdur: Chris Harris

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

Cerddoriaeth: Mari Mathias

Y Daith

Canllaw oed 14+.

Mawrth 28/02/23 - Neuadd Goffa, Criccieth
Mercher 01/03/23 - Neaudd Twm o'r Nant, Dinbych
Iau 02/03/23 - Theatr Derek Williams, Y Bala
Gwener 03/03/23 - Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch
Sadwrn 04/03/23 - Ysgol Uwchradd Botwnog

Mawrth 07/03/23 - Y Stiwt, Rhosllanerchrugog
Mercher 08/03/23 - Canolfan Ieuenctid Llanrwst
Iau 09/03/23 - Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Gwener 10/03/23 - Theatr Felinfach
Sadwrn 11/03/23 - Neuadd San Pedr, Caerfyrddin

Mawrth 14/03/23 - Pontio, Bangor

Iau 16/03/23 - Taliesin, Abertawe
Gwener 17/03/23 - Theatr y Glowyr, Rhydaman
Sadwrn - 18/03/23 - Stiwdio Stepni, Y Ffwrnes, Llanelli

Mercher 22/03/23 - Theatr Soar, Merthyr Tudful
Iau 23/03/23 - Neuadd Llanofer, Caerdydd
Gwener 24/03/23 - Neuadd Llanofer, Caerdydd
Sadwrn 25/03/23 - Theatr Glan yr Afon, Casnewydd

Pob sioe