Dawel Nos

Cartref > Sioeau > Archif > Dawel Nos

Dawel Nos gan 303

Miliwnydd, naci biliwnydd a chybudd o fri yw Eban Gandryll – perchennog T.W.A.T (Tegannau Wil a Tina ) Mae’n gas ganddo’r ‘Dolig ac unrhyw beth sydd yn ymwneud â’r ‘Dolig. Ond nid felly’r oedd hi – flynyddoedd maith yn ôl, â’r busnes yn ffynnu…… as in really funny, roedd o’n ddyn cydwybodol, croesawgar, a charedig. Beth am ymuno â ni ar y dawel nos hon, i weld a lwyddith Dilwyn Trwmp perchennog Toys-we’R i daro bargen a phrynu T.W.A.T? A fydd Bob Scratchit yn llwyddo i ddenu digon o bres i gael y law driniaeth angenrheidiol i Twm Fychan? Fydd Lleucu Sbync yn llwyddo i dynnu Cracer ‘dolig ‘rhen Eban? Neu yn bwysicach oll, fydd ‘Death’ yn llwyddo i gnocio ychydig bach o synnwyr ym mhen Eban?

Ymunwch â ni, staff a chwsmeriaid T.W.A.T am noson o ddiddanwch a chwerthin fydd yn siŵr o’ch cael yn hwyl ac ysbryd yr ŵyl.

NADOLIG LLAWEN

Yr Actorion : I’w Cadarnhau 

Cyfarwyddwr : Iwan John 

Cyfnod Teithio : 24 Tachwedd – 19 Rhagfyr 2020 

Pob sioe