Dim Byd Ynni

Cartref > Sioeau > Archif > Dim Byd Ynni

FFARS I'R TEULU CYFAN.

DIM BYD YNNI

(neu Dirgelwch Plas Dolbythwyrdd)

Beth yw cyfrinach Syr Felix ap Llywarch? Faint o ledi yw Angela? Beth ddaeth â Dylan Tudur nôl i’r Plas? Faint o actores yw Candi Mêl? Beth yn union mae Geriachy bwtler yn ei wybod? Faint o ddihiryn yw Malcolm Leech? Bywyd pwy sydd mewn perygl, a pham? A, gall yr Arolygydd Carnben ddatrys pob dirgelwch cyn ei bod yn rhy hwyr?

Ffars i’r teulu cyfan.

Cast: Rhian Blythe, Iwan John, Rhodri Evan, John Glyn Owen, Christine Pritchard, Rhys Parry Jones

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

 

Eisteddfod Genedlaethol:

6 – 9 Awst – Theatr Fach y Maes – 7.30pm

Y Daith:

14 + 15 Medi – Galeri Caernarfon – 7.30pm

16 Medi – Theatr Twm o’r Nant, Dinbych – 7.30pm

19 Medi – Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog – 7.30pm

20 Medi – Neuadd Buddug, Y Bala – 7.30pm

21 Medi – Neuadd Llanegryn – 7.30pm

22 Medi – Neuadd Bentref Llanrwst – 7.30pm

26 Medi – Canolfan Dysgu Gydol Oes, Gartholwg – 7.30pm

27 Medi – Paget Rooms, Penarth – 7.30pm

28 Medi – Canolfan Celfyddydau Pontardawe – 7.30pm

29 Medi – Theatr y Gromlech, Crymych – 7.30pm

30 Medi – Neuadd Goffa Talybont – 7.30pm

3 Hydref – Pontio, Bangor – 7.30pm

4 Hydref – Neuadd Ogwen, Bethesda – 7.30pm

5 Hydref – Theatr Fach Llangefni – 7.30pm

7 Hydref – Neuadd Dwyfor, Pwllheli – 7.30pm

Pob sioe