Draenen Ddu 2022

Cartref > Sioeau > Archif > Draenen Ddu 2022

Addasiad Angharad Tomos or ddrama BLACKTHORN gan Charley Miles

Actorion: Rhian Blythe a Rhys ap Trefor
Is-Gyfarwyddo: Non Haf
Cyfarwyddo: Betsan Llwyd.

Ar yr wyneb mae'n blanhigyn cwbl wahanol, ond yr un yw'r gwraidd

Dau o blant yn unig sydd wedi eu geni yn y pentref ers cenhedlaeth, ac mae'r ddau'n byw ym mhocedi ei gilydd, ond with iddynt dyfu mae'r clymau'n dechrau datod.

Mae cefn gwlad yn newid ar hen draddodiadau ac enwau ffermydd a chaeau dan fygythiad.

Maer ddrama yma'n siwr o daro tant gyda'n cynulleidfaoedd cymunedol heddiw.

Dyddiadau - 10fed - 28ain Mawrth 2022.  

Y Daith

Mawrth 10-05-22 - Neuadd Goffa, Llanllyfni
Mercher 11-05-22 - Neuadd Bentref, Llanrwst
Iau 12-05-22 - Neuadd Goffa, Felinheli
Gwener 13-05-22 - Neuadd Ogwen, Bethesda
Sadwrn 13-05-22 - Neuadd Goffa, Nefyn

Mawrth 17-05-22 - Neuadd Ffestiniog, Llanffestiniog
Mercher 18-05-22 - Neuadd Gymuned, Llansannan
Iau 19-05-22 - Neuadd Glannau Ffraw, Aberffraw
Gwener 20-05-22 - Neuadd Dwyfor, Pwllheli
Sadwrn 21-05-22 - Theatr Derek Williams, Y Bala

Mawrth 24-05-22 - Neuadd Talybont, Aberystwyth
Mercher 25-05-22 - Neuadd Goffa, Talgarreg
Iau 26-05-22 - Neuadd San Pedr, Caerfyrddin
Gwener 27-05-22 - Neuadd Llanofer, Caerdydd
Sadwrn 28-05-22 - Neuadd Llanofer, Caerdydd

Pob sioe