Gair o Gariad 2019

Cartref > Sioeau > Archif > Gair o Gariad 2019

GAIR O GARIAD

“Mae cerddoriaeth yn llenwi gofod rhwng pobol”

Bydd Gair o Gariad yn siŵr o fod yn wahanol iawn i’r un sioe arall fyddi di wedi ei weld. Wrth i ti gyrraedd bydd Lleuwen a Rhodri yn dy groesawu gan gynnig gwydriad o win pefriog neu ddŵr, wedyn cei ddilyn stori garu’r ddau wrth iddyn nhw sgwrsio â’i gilydd drwy gerddoriaeth. Ond yr hyn sy’n gwneud y cyflwyniad yn gwbl gyffrous ydi fod rhan fawr o’r sioe’n cael ei chreu’n arbennig bob nos yn sgil ceisiadau am ganeuon sy’n cael eu cyflwyno o flaen llaw gan y gynulleidfa – ceisiadau sy’n pendilio o’r dwys i’r doniol, o’r melys i’r chwerw, a phob un yn cyfrannu at berfformiad unigryw a chwbl berthnasol i bob cynulleidfa unigol.  A gallant gael eu cyflwyno i unrhywun – gŵr, gwraig, cariad, ffrind, mam, tad, nain, taid, cath, ci ayb ayb – efallai fod rhywun yn dathlu pen-blwydd, neu dy fod yn dathlu pen-blwydd priodas ar noson un o’r perfformiadau?

Does dim rhaid cyflwyno cais os wyt ti am weld y sioe, ond mae pawb sydd wedi ei gweld yn barod yn dweud eu bod naill ai’n difaru bod nhw heb wneud, neu bod nhw heb ‘sgwennu ceisiadau mwy manwl – ac mae lot am ddod i’w gweld eto er mwyn gwneud!

40 tocyn yn unig sydd ar gael i bob perfformiad felly cynta’ i’r felin fydd hi.

Perfformwyr: Lleuwen Steffan a Rhodri Siôn

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

Technegwyr: Berwyn Morris-Jones, Emyr Morris-Jones, Carwyn Rhys

…Wel sôn am siwrne o brofiadau, o chwerthin afreolus ac embaras pur, i atgyfodi hen atgofion hir-golledig…Gadawodd pawb â llygaid sgleiniog, a gwên lydan yr un…

…welais i focsus o tissues yn cael eu pasio rownd y byrddau sawl gwaith, a cafodd y gynulleidfa ei chyffwrdd yn emosiynol gan y sioe…

‘Da ni’n edrych ‘mlaen i dy groesawu i sioe arbennig iawn!

Pob sioe