Gair o Gariad 2021

Cartref > Sioeau > Archif > Gair o Gariad 2021

GAIR O GARIAD

Gyrru Gair o Gariad mewn digwyddiad theatrig rhithiol

Mae Cwmni Theatr Bara Caws wrth eu bodd yn cael cyflwyno sioe rithiol Gair o Gariad i chi.

Addasiad Cymraeg o Love Letters Straight From Your Heart yw Gair o Gariad, a bob tro mae Bara Caws wedi cyflwyno’r sioe hon ar lwyfan yn y gorffennol mae’r cynulleidfaoedd wedi eu swyno. Yn ystod y dyddiau dyrys yma ‘rydym am eich gwahodd i gyd-gyfarfod mewn modd unigryw mewn cyfnod lle mae cyd-gyfarfod go iawn yn amhosib.

Actorion : Carwyn Jones a Lleuwen Steffan

Wrth archebu eich lle ar gyfer y perfformiad cewch gyfle i gyflwyno cais am gân i rywun arbennig – cariadon a phartneriaid, gwŷr a gwragedd, rhieni, teuluoedd, ffrindiau – gan ysgrifennu pwt ynglŷn â pham dewis y gân arbennig honno ac yn ddigon posib bydd y gân a’r cais yn cael eu chwarae yn ystod y sioe. Dyma’ch cyfle i yrru neges hynod o bersonol i rywun mewn cyfnod od o amhersonol – a chewch fod yn ddienw os dymunwch.

Sgroliwch i lawr y dudalen hon i lenwi’r ffurflen er mwyn i chi gael clywed eich cais yn ystod y sioe. 

Felly dewch i rannu o’r profiad hudolus yma yng nghwmni Carwyn Jones yng Nghaerdydd a Lleuwen Steffan yn Llydaw – dyna i chi un o ryfeddodau’r byd technolegol ‘rydym yn dibynnu gymaint arno’r dyddiau hyn. 

Gwnewch eich hun yn gyfforddus a gwnewch yn siŵr fod gennych wydryn neis o rywbeth yn eich llaw, a byddwch barod am brofiad gwefreiddiol.

50 tocyn yn unig sydd ar gael i bob perfformiad, felly cyntaf i’r felin.

Pytiau o geisiadau:

… i Phyllis er cof am Merêd… Diolch – Er imi ei gweld yn ddiweddar mi anghofish i ddeud hynny…

…Mam, mae hi’n fis Mai eto, a dwi isho i chi wybod mod i’n cofio…

… i’r ardal arbennig yma ‘da ni’n byw ynddi.

…i ‘ngŵr… dwi’n cofio teimlo bod y gwaethaf drosodd, a bod y gwanwyn yn dod…

…Diolch Dad am fod yn chi…Diolch am ganu i mi pan o’n i’n methu cysgu ar ben fy hun. 

…Wel, hon ‘di’r gân ora’n y byd, felly dwi’n ‘i dedicatio hi i fi’n hun!

Gair gan y gynulleidfa:

…Wel sôn am siwrne o brofiadau, o chwerthin afreolus ac embaras pur, i atgyfodi hen atgofion hir-golledig…Gadawodd pawb â llygaid sgleiniog, a gwên lygad yr un…

…welais i focsus o tissues yn cael eu pasio rownd y byrddau sawl gwaith, a cafodd y gynulleidfa ei chyffwrdd yn emosiynol gan y sioe…

Nos Sadwrn 6 Mawrth 2021 @ 8.30 y.h 

Nos Sadwrn 10 Ebrill 2021 @ 8.30 y.h 

Nos Sadwrn 1 Mai 2021 @ 8.30 y.h 

Pob sioe