Taigh/Tŷ/Teach

Cartref > Sioeau > Archif > Taigh/Tŷ/Teach

Theatr Bara Caws, Fishamble: The New Play Company, a Theatr Gu Leòr yn cyflwyno:-

Yn Theatr Bara Caws rydym wrth ein bodd bod yn cael bod yn rhan o bartneriaeth drawsffiniol arloesol, ynghyd â Theatre Gu Leòr (Yr Alban) a Fishamble (Iwerddon), i gyflwyno profiad theatrig unigryw tairieithog – Taigh/Tŷ/Teach – i’n cynulleidfaoedd.

Cyd-destun y cynhyrchiad yw ‘tŷ’ yn y cymunedau Cymraeg/Gaeleg/Gwyddeleg sy’n cael eu heffeithio gan ail gartrefi, tai gwag, Air B&Bs, rhenti uchel, a diffyg tai fforddiadwy i’r bobl leol. Tair stori sy’n amlygu’r sialensau sy’n berthnasol i’r tair gwlad, a’r heriau sy’n effeithio ar y bobl sy’n byw yn y cymunedau hynny.

Ysgrifennwyd Taigh/Tŷ/Teach gan Mared Llywelyn Williams, Mairi Morrison, ac Eva O’ Connor, a byddwn yn perfformio mewn safleoedd-penodol yn y tair gwlad.

Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn yw’r lleoliad yng Nghymru, lleoliad a fydd yn sicrhau profiad unigryw i’r gynulleidfa gael ei throchi mewn darn o waith mewn safle cwbl arbennig. Cyflwyniad promenâd yw hwn gyda’r gynulleidfa’n cael ei thywys o un ‘lleoliad’ i’r llall, gan brofi’r dramâu mewn un iaith ar ôl y llall, a cherddoriaeth fyw yn gweu drwy’r cyfan.

Bydd crynodebau Cymraeg ac is-deitlau Saesneg ar gael i sicrhau hygyrchedd.

Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael felly’r cyntaf i’r felin.

poster taigh ty teach, gyda awyr, mynyddoedd a thir glaswell brown gyda siap graffeg ty yn ganol y poster

CAST

Martha Dunlea – Gráinne
Eoin O’Dubhghaill – Ruairí
Honi Cooke – Lara

Elspeth Turner – Seona
Màiri Morrison – Annie
Sam Smith – Calum

Mirain Fflur – Luned
Richard Elfyn – Richard
Siôn Emyr – Huw

Tîm Creadigol

Awduron – Eva O’Connor, Màiri Morrison, a Mared Llywelyn Williams
Cyfarwyddwr – Muireann Kelly
Dramaturg – Pamela McQueen
Set a’r dylunydd gwisgoedd – Becky Minto
Goleuo a Dylunydd AV – Ceri James
Cyfarwyddwr Cerdd – Hilary Brooks
Cynllunydd Sain – Berwyn Morris-Jones
Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Betsan Llwyd
Cynllunydd Set a Gwisgoedd – Fraser Lappin

Tîm Cynhyrchu

Rheolwr Cwmni – Rhona NicDhùghaill
Rheolwr Cynhyrchu – Eoin Kilkenny
Rheolwr Cynhyrchu (Yr Alban) – Mike Adkins
Rheolwyr Llwyfan – Kat Siebert, Leanna Cuttle, Llŷr Edwards, Jess Baldwin, a Cathrin Thomas
Cynhyrchwr Lleoliad – Rachel Kate MacLeod
Isdeitlau – Craig McNeill
Cynhyrchwyr – Emyr Morris-Jones, Mari Emlyn, Laura MacNaughton, Seona McClintock, Stephen Owen Williams, ac Eva Scanlan
Marchnata – Rachel Foran
Cysylltiadau Cyhoeddus – O’Doherty Communications

PERFFORMIADAU

30ain Ionawr – 1af Chwefror

Grinneabhat, Lewis, Yr Alban

9fed – 14eg Chwefror

Ionad Na Dromoda, Kerry, Iwerddon

21ain – 24ain Chwefror

Nant Gwrtheyrn, Cymru

Lleoliad yng Nghymru – Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL.

Datblygwyd gyntaf gyda chefnogaeth Theatr Genedlaethol Cymru.

Mae’r cynhyrchiad yma wedi ei gefnogi gan Arts Council, Culture Ireland, Siamsa Tíre, Foras na Gaeilge, British Irish Chamber of Commerce, British Council Ireland, Scottish Government in Ireland, Llwyodraeth Cymru yn yr Iwerddon, Ealaín na Gaeltachta, Creative Scotland, Bòrd na Gàidhlig, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Cronfa Ffyniant Bro Cyngor Gwynedd.

poster taigh ty teach yn dangos y tri aelod o'r cast - dau ddyn ac un ddynes
poster Taigh Ty Teach yn dangos logos Theatr Bara Caws, Fishamble a Theatre Guleor

Pob sioe