Lleisiau

Cartref > Sioeau > Archif > Lleisiau

Y Dyn Gwyn, O Myfanwy, a Mynd i’r Wal

Cyfres o ddramâu byr gan Aled Jones Williams.

Tair ‘monolog’ annibynnol o’i gilydd y maent yn cyd-asio a chydblethu i fedru eu galw’n drioleg:

“Yr wyf yn pwysleisio nad am Cofid y maent! Ond…o’r cyfnod hwnnw y tasgant. Felly ynddynt ceir ymdeimlad o baranoia ac o fyd ymhle y mae pobl yn byw dan fygythiad sy’n aml yn ymylu ar drais”. (Aled Jones Williams)

 

Y Dyn Gwyn  – Cefin Roberts 

O Myfanwy – Valmai Jones a Dyfan Roberts 

Mynd i’r Wal – Maureen Rhys a John Ogwen

Lleoliad: Theatr Bara Caws, Uned A1, Cibyn, Caernarfon

Dyddiadau: 12/07/22 + 15/07/22

Pob sioe